Vítejte na oficiálních webových stránkách Obecního úřadu v Šanově.      V obci byla instalována socha „Letecké srdce“ sochaře Koléška.

Zlínský kraj

Aktualizováno:09.03.2003 Kompletní informační servis obce
http://sweb.cz/obecsanov

Ekologicky čistá obec

           

Obecní úřad

Poloha a místopis

Historie obce

Současnost obce

Spolky

Podnikání

 • Starosta
 • Zastupitelstvo
 • Vyhlášky
 • Zpravodaj

 

 • Mapy
 • Fotogalerie
 • Obyvatelé
 • Okolí obce

 

 • Stručná historie
 • Podrobná historie
 • Památky
 • Letecká bitva

 

 • Kultura
 • Lidové tradice
 • Škola
 • Knihovna

 

 • Hasiči
 • SK Sokol
 • Myslivci
 • Včelaři

 

 • Podnikatelé
 • Služby
 • Doprava
 • Turistika

 

           

 

Aktuální informace:

 •  V prostorách bývalého mandlu v hasičárně vzniklo FIT CENTRUM, kde mohou ženy cvičit a posilovat.
   Ve škole probíhá další cvičení pro ženy a pro děti od 6 do 15 let.
    Termíny cvičení: Každé liché úterý a sudý čtvrtek od 19 hodin.
    Pro začátečnice a starší cvičenky vždy ve čtvrtek od 18 hodin.
 • V budově bývalé MŠ je možnost ubytování pro 20 osob, pronájem za ubytování je 50,- Kč za osobu a den.
 • Jarní kolo mistrovských fotbalových zápasů bude zahájeno 30. března 2003, prvním mistrovským utkáním na domácím hřišti se sportovním klubem Nedašov.
 • V měsíci červnu oslaví Sbor dobrovolných hasičů Šanov 110 let od svého vzniku. Při této příležitosti byl pozván olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který by sloužil mši svatou v kapli.
 •  Od 20. 6. 2002 do 31. 12. 2002 vyčistila ČOV  Šanov 25 166 m3 vody, mimo ČOV proteklo za tuto dobu 86 205 m3 dešťové vody.

 


UPOZORNĚNÍ: Veškerá práva vyhrazena. Obsah těchto stránek je majetkem autora a dle autorského zákona České republiky mohou být části nebo celý obsah těchto stránek dále reprodukovány či šířeny jen s jeho písemným souhlasem.Text a foto autor.
ă  Mgr. Čestmír Krejčí, 2001, 2002, 2003