Kultura

     V roce 2001 při příležitosti 740 let od první písemné zmínky o obci Šanov byla vydána publikace „Historie a současnost
Šanova“.
Autor knihy Mgr. Čestmír Krejčí zde podrobně popisuje historii obce a obyvatel. Jsou zde zpracovány dějiny spolků, paměti rodáků, pověsti, lidové tradice, živelné katastrofy, popis místních tratí a přehled počasí podle kroniky. Kniha je doplněna ilustracemi, černobílými i barevnými fotografiemi.
           V omezeném množství je ještě na Obecním úřadu v Šanově.

 

Rok 2002

        V únoru se konal 2. ročník „Koštu slivovice“. Dodáno bylo 12 druhů slivovice a 9 druhů jablečné pálenky. V kategorii trnková slivovice se stala šampiónem slivovice pana Jana Turečka, č. p. 41, na druhém místě se umístila slivovice Zbyňka Němečka a na třetím slivoviceAloise Krejčího. V kategorii jablečná pálenka zvítězil Pavel Sukaný, druhý byl Josef Tarabus a třetí Zbyněk Němeček.
        V dubnu se v zasedací místnosti uskutečnila velikonoční výstava. Své výtvarné práce zde vystavovali žáci ZŠ a MŠ a místní šikovné ženy.
        ZŠ ve spolupráci s OÚ uspořádaly pro děti začátkem června Den dětí s divadelním vystoupením a diskotékou.
        V neděli 23. června se konal hasičský výlet. Od 13 hodin koncertovala na návsi dechová hudba Hradčovjanka, ve 14 hodin byla v kapli mše svatá. Odpoledne se pořádala taneční zábava.
        V červenci se uskutečnil tradiční fotbalový turnaj za účasti 4 mužstev, včetně tradičního účastníka z Horní Súče. Odpoledne se konala na výletišti diskotéka.
            Na podzim měla úspěch výstava ovoce a zeleniny na obecním úřadě.
            V sobotu 30. listopadu proběhlo na návsi „Rozsvícení vánočního stromku“. Pan Rudolf Suchánek hrál koledy, koledovaly děti základní školy a školky. Na konci venkovní části programu byl ohňostroj. Pak se všichni přesunuli do sálu pohostinství, kde nejprve vystoupily děti MŠ. Školáci předvedli své divadelní podání pohádky „O Sněhurce“. Následoval „živý Betlém“ a po něm pak rozdávání dárků dětem od Mikuláše. Program vyvrcholil diskotékou.