Pomníčky padlým ve světových válkách a americkým letcům

detail pomníčku pomníček padlým americkým letcům na místě tragédie destička se jmény ve stromě pomník padlých v obci


Postup práce a instalace památníku „Letecké srdce“

 

Jaroslav Koléšek  návrh pískovcový blok sochařské sympozium instalace sochy
sochař   Hostětín Hostětín Šanov
    12. 8. 2002 září 2002 listopad 2002

Ü Zpět do fotogalerie