Usnesení č. 1 /2002

z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva obce Šanov, konaného 8. 11. 2002

Zastupitelstvo obce Šanov na svém ustavujícím I. zasedání:

1. ověřilo  – platnost volby členů zastupitelstva obce

2. stanovilo – jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva - starostu obce od 1. 11. 2002

3. schválilo – veřejnou volbu starosty a místostarosty

4. zvolilo – starostu obce pana Aloise Krejčího
                – místostarostu obce pana Antonína Matulu

Ověřovatelé zápisu: Karel Urbánek
                                   Oldřich Petula

Ü zpět na stránku obecního úřadu