Usnesení č. 2 /2002

Zastupitelstvo obce Šanov na svém ustavujícím I. zasedání:

zřídilo:

Finanční výbor: Karel Urbánek – předseda výboru
                                Oldřich Petula – člen výboru
   
                             Jaroslava Stejskalová

Revizní výbor: Karel Urbánek – předseda výboru
                             Oldřich Petula – člen výboru
                                Antonín Matula

Kulturní a sociální komisi: Milan Sukaný – předseda komise
                                                    Antonín Matula – člen komise
                                                    Karel Surý – člen komise

Stavební komisi: Emil Ševčík – předseda komise
                                 Miroslav Macík – člen komise
                                  Alois Krejčí

Komisi pořádkovou a životního prostředí: Vojtěch Rusek – předseda komise
                                                                                  Lumír Šebák – člen komise 

V Šanově dne 8.11. 2002

Ověřovatelé zápisu: Karel Urbánek
                                   Oldřich Petula

Ü zpět na stránku obecního úřadu