Usnesení č. 3 /2002

z ustavujícího I. zasedání ze dne 8. 11. 2002

Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím I. zasedání:

A) zvolilo: – mandátovou, volební a návrhovou komisi
                    – starostu obce pana Aloise Krejčího
                    – místostarostu obce pana Antonína Matulu

B) vzalo na vědomí: – zprávu mandátové komise o provedené volbě členů zastupitelstva obce
                                       – zprávu volební a návrhové komise

C) složilo: – slib členů zastupitelstva

D) zřídilo: – finanční a revizní výbor
                    – komisi: kulturní a sociální, stavební, pořádkovou a životního prostředí

E) stanovilo: - jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva – starostu obce od 1. 11. 2002

F) schválilo: – veřejnou volbu starosty
                         – usnesení č.I/2002
                        – usnesení č.II/2002
                        – dispoziční oprávnění
                       – odměny neuvolněným členům zastupitelstva
                        – poskytnutí dárkových balíčků jubilantům v ceně 350,- Kč
                        – poskytnutí občerstvení ve výši 100,- Kč brancům při odvodu
                        – příspěvek ZŠ Šanov ve výši 2 000,- Kč na nákup hraček a zaplacení pronájmu sálu v místním hostinci při vánoční besídce dne 1. 12. 2002 

V Šanově dne 8. 11. 2002                                                 zapsala: Stejskalová
Ověřovatelé zápisu: Karel Urbánek
                                 Oldřich Petula

Ü zpět na stránku obecního úřadu